Metoda JIH® (Jasné Informace Hned - emočním naciťováním) je metoda osobního rozvoje a současně životní styl opřený o vnímání a zpracování energií, které ovlivňují náš život - emocí, pocitů, myšlenek a postojů, vlastních stejně jako převzatých. Dokáže zasáhnout do všech oblastí lidského života - ať je to práce, zdraví nebo mezilidské vztahy - a posunout je vpřed.

Metoda vznikla spoluprací tří autorek - Jarky Matuškové, Hanky Mokré a Ireny Marek Brejchové. Všechny v minulosti pracovaly s jinými technikami sebepoznání, ale ať už se tyto cesty týkaly více fyzického těla či duše, vždy narážely na jejich nejrůznější limity. Kombinace jejich předchozího nabývání zkušeností, společná komunikace a podpora v rozvoji vnímání, neúnavnost v hledání řešení a odpovědí na otázky nakonec daly za vznik zcela nové technice - rychlejší, hlouběji zasahující, účinněji pomáhající všem, kteří se o pomoc přihlásí.

Jak metoda JIH® funguje? 

Terapeuti metody JIH® využívají dovednost, kterou v sobě máme vlastně všichni - vnímání a cítění, empatii. Absolvovali jsme roční intenzivní výcvik a zpracovávali vlastní nezpracované potíže, které vyplouvali na povrch a čistili vše nefunkční a nastavovali to, co jsme chtěli v životech mít. Dotýkali jsme se všech oblastí našeho života a životů našich rodin. Následovala praxe, terapie s klienty a odžívání prožitého a učení se v běžném životě a navracení je do lehkosti a pohodového života. 

Všichni vnímáme nejen to, jak se cítíme my sami, ale i to, jak se cítí lidé kolem nás. Obvykle to ale děláme nevědomě a jen pokud jde o velmi výraznou emoci, zaregistrujeme, že se najednou "cítíme jinak" - vnímáme marnost, když zabředneme do diskuse o politice, vnímáme radost, když se na nás směje malé dítě nebo vztek, když nám rozčílený kolega vypráví, jaký byl pohovor u vedoucího. Tohle všechno se ale děje neustále, jen v mnohem menších nuancích. Často tak "odžíváme" strachy někoho jiného, aniž bychom si toho byli vědomi. 

A co teprve, kolik z toho, co cítíme skutečně my sami, naší pozornosti uniká! Něco z toho cítit ani nechceme, něco se cítit bojíme, něco cítit ani nemůžeme - ale přesto nás to vše ovlivňuje, řídí naše kroky v jednotlivých oblastech i směřování našeho života jako celku. Terapeut metody JIH® dokáže díky své pečlivě proškolené a procvičené empatii zůstat během terapie v "neutrálu", tedy nezatížený vlastními pocity, a plně vnímat energii svého klienta a pomoci mu popsat a rozklíčovat i to, co on sám necítí. Díky pojmenování a pochopení dochází k uvolnění energie a celý systém těla, mysli i duše se vrací do souladu a svého přirozeného nastavení.

 JIH®  je náš "životní styl" - protože se učíme využívat tyto postupy ve všech oblastech našeho života a vnímat je jako proces, který nám neustále otevírá nové dveře a posouvá nás neustále k dalšímu poznání.

 

Jak terapeut pracuje ?

  • Schopný poradce metody J.I.H. dokáže opravdu nacítit pocity klienta, které ho zatěžují – ty vědomé i ty nevědomé.
  • Určí emoce, dobu, kdy vznikly, příčinu a uvolní je. Takhle postupuje dál, dokud necítí, že mu je v klientově energii dobře, kdy necítí žádné nepohodlí.
  • Zajímavá je zde doba hledání příčiny - protože se pohybujeme nejen v tomto životě od prenatálu po současnost, ale v celé linii času (tedy ve všech životech před tímto či po tomto zrození).

Klient tedy dění spíše pozoruje, někdy se v něm otvírají emoce, že u toho brečí, dochází mu souvislosti – už na sezení, či později. Většinou rozumem nechápe, co se to úplně děje, ale cítí změny uvnitř sebe, ulevuje se mu. Výsledkem vyčištění je stav klidu, neutrálu, kdy se člověk dostává k sobě samému. K bližšímu pochopení toho kde má klient bloky, používám i automatickou kresbu diagnostickou, kde může vše vidět sám. Terapie trvá cca 1 až 1/2 hodiny a klientovi se obvykle uleví. Následně je nadále v kontaktu s terapeutem a v případě jakéhokoliv nepohodlí, neobvyklé události opět terapeut hledá příčinu a následně ji pak odstraňuje. 

Po konzultaci mu zrychleně dochází souvislosti, které by mnohdy za celý život nebyl schopen sám vidět. Tato uvědomění nazýváme jednoduše JO-AHA :). Po terapii vedeme člověka, aby byl schopen soběstačně svůj život žít, tvořit i užívat. 

Tato technika pracuje s tím, co rozum přesahuje. Při racionálním myšlení se aktivuje šedá kúra mozková – „racionální mozek“. My pracujeme více intuicí a používáním intuice aktivujeme neustále limbický systém mozku (např. epifýzu, hypofýzu, aj.) a tím vnímáme více, než je rozum schopen uchopit.

Zdá se až neuvěřitelné, že jsme schopni tolik vnímat a cítit. Klienti nejdříve nechápou, jak to je vůbec možné!! Není to ale tím, že bychom byli „zvláštně obdarovaní“, vytvořilo se to záměrem, prací na sobě a spoluprací, která se dá naučit.

Poradce metody J.I.H. pracuje naprosto neutrálně – nemíchá do práce své postoje, nehodnotí, neposuzuje, vnímá klienta a reaguje na něho a na to, co je potřebné. Pracuje s energií, s emocemi, používá hluboké vhledy, informace, které mu skrze stav neutrality a napojení na svou intuici přichází. Život je mnohem hlubší a spletitější, než si vůbec dokážeme myslí představit. Nejsme jen tělo a rozum. Jsme tělo, mysl a duše - jeden celek  

 

 

Reference klientů jsou úžasné, i když já ten výsledek vidím a hlavně cítím přímo na terapii a to je taková úleva a lidé odcházejí uklidnění a spokojení. 

"Katka mi metodou J.I.H už nesčetněkrát pomohla. Je úžasné, jak dokáže odhalit správné pocity a najít jejich jádro. Zajímavé je, že strachy, které považuji za své, mé vůbec nemusí být. Po pojmenování pravých příčin vždy přijde obrovská úleva a já pak žiju svůj život mnohem lehčeji a radostněji."
Nikola
Je velmi zajímavé být součástí téhle terapie. Doporučila mi jí kamarádka, že jí to moc pomohlo. Je to až nepochopitelné, co paní Katka dokázala načíst a běhal mi mráz po zádech. Věřím na minulé životy a je až neuvěřitelné co vše mi bylo odhaleno při terapii. Úleva, která přišla je super. Určitě doporučuji terapii všem co si neví rady se svými problémy.
Marcela
Terapie mi moc pomohla již několikrát. Pomůže i mému okolí, protože to se v terapii řeší též. Já potřebovala vyřešit hrozný vztah s mým bývalým mužem a od té doby je svatý klid a dokonce se nakonec dokážeme spolu i domluvit. A navíc mám podporu paní Katky na telefonu a terapii jde udělat i na dálku přes skype. Neváhejte pokud nevíte jak svůj problém vyřešit a jděte do toho!!
Jana
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů